https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/05/project21.png

Изработка и монтаж на присъединителна арматура

Title:

Description:

Изработка и монтаж на присъединителна арматура

в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3
CONTRACTOR
ENEL Produzione
DATE
2005 - 2009
PROJECT ACCEPTED BY
Horst Koneman
project21.png

Изработка и монтаж на присъединителна арматура за датчици за налягане, разход, температура (бързи връзки SWAGELOK, муфи за съединяване на импулсни линии чрез заваряване) в ТЕЦ „ENEL Марица изток 3”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
„Енел Продуционе”
ДАТА
2005 – 2009
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Хорст Кьонеман
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTACTOR'S EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков