https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/04/project2.png

Температурен анализ на топлообменник на сероочистваща инсталация

Title:

Description:

Температурен анализ на топлообменник на сероочистваща инсталация

на Блок 8 в ТЕЦ„Марица изток”2
a
a
a
a
a
a
project2.png

Температурен анализ на състоянието на топлообменника на сероочистваща инсталация на Блок 8 в ТЕЦ”Марица изток”2. Измерване на температурата на горния край на 3200 броя тръби от топлообменника”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Консорциум KNHO – Германия
ДАТА
април 2003
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Улрих Остхеерен
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
a
a
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков