https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/04/project3-1.png

Проектиране, доставка и монтаж на система за автоматичен контрол

Title:

Description:

Проектиране, доставка и монтаж на система за автоматичен контрол

в ENEL - ТЕЦ ”Марица изток” 3”
a
a
DATE
2006
PROJECT ACCEPTED BY
Ulrich Ostheeren
project3-1.png

Проектиране, доставка и монтаж на система за автоматичен контрол нивото в дренажна шахта в помпена станция, доставяща вода за сероочистващата инсталация FGD 12 в “ ENEL – ТЕЦ”Марица изток”3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ENEL – ТЕЦ ”Марица изток” 3
ДАТА
2006
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Улрих Остхеерен
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTRACTORS' EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков