https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/09/project28-1-e1602172160755.png

Доставка на защитни гилзи и термосъпротивления

Title:

Description:

Доставка на защитни гилзи и термосъпротивления

за Главболгарстрой Ад
project28-1-e1602172160755.png

Доставка на защитни гилзи за газопроводи и термосъпротивления.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Главболгарстрой Ад
ДАТА
2015-2016
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
К. Кисев
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков