https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/09/project29-e1602172127254.png

Доставка на температурни сензори

Title:

Description:

Доставка на температурни сензори

за Брайт инженеринг ООД
project29-e1602172127254.png

Доставка на термосъппротивления и термодвойки за нефтопреработващ завод.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Брайт инженеринг ООД
ДАТА
2016-2017
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Николай Марков
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков