https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/05/project24.png

Изработка и доставка Пробовземачни устройства

Title:

Description:

Изработка и доставка Пробовземачни устройства

в ТЕЦ ”AES Марица изток 1„
CONTRACTOR
Алстом
DATE
2010
PROJECT ACCEPTED BY
Zornitsa Koleva
project24.png

Изработка и доставка на 14бр. Пробовземани устройства за Блок 1 и Блок 2 в ТЕЦ ”AES Марица изток 1„

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Алстом
ДАТА
2010
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Зорница Колева
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTACTOR'S EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков