https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/05/project18.png

Доставка и монтаж на мантелни термодатчици

Title:

Description:

Доставка и монтаж на мантелни термодатчици

в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3
CONTRACTOR
TPP “ENEL Maritsa East” 3
DATE
july 2009
PROJECT ACCEPTED BY
eng. Todor Kolev, eng. Georgi Avdjiev
project18.png

Доставка и монтаж на 46 бр. мантелни термодатчици за Топлата кутия на Блок 20 в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3
ДАТА
юли 2009
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
инж.Тодор Колев, инж.Георги Авджиев
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTACTOR'S EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков