https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/05/project15.png

Модификация в мазутно стопанство

Title:

Description:

Модификация в мазутно стопанство

в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3
CONTRACTOR
Siemens
DATE
june 2009
PROJECT ACCEPTED BY
Oliver Sawodni
project15.png

Цялостен монтаж на кабелни трасета, кабели и датчици на мазутно стопанство в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Сименс
ДАТА
юни 2009
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Оливър Саводни
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTACTOR'S EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков