Определение:Температурата е величина характеризираща степента на нагряване на веществата.

 

Келвин (1848г)

Основната единица за температура в Международната система единици (SI) e келвинът, една от седемте основни единици, и се означава с K. Един келвин представлява 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата (това е точката, при която водата, ледът и водната пара съществуват в равновесие). Температурата 0 K или −273,15 °C се нарича абсолютна нула и съответства на точката, в която молекулите и атомите имат възможно най-малката топлинна енергия и топлинното движение престава в класическото описание на термодинамиката. Скалата на Келвин е кръстена на инженера и физика Уилям Томсън, 1-ви барон Келвин (1824-1907), който пише за необходимостта от „абсолютна термометрична скала“. Докато деленията на температурните скали Фаренхайт и Целзий се наричат „градуси“, деленията на скалата на Келвин са просто „келвини“ и не се изписват със символа за градус (°). Келвинът се използва предимно във физичните науки.

 

Целзий (1742г)

Във всекидневния живот най-удобна, най-разпространена и най-често използвана в света е скалата на Целзий (наречена на името на шведския астроном Андерс Целзий, 1701–1744). Тази скала е емпирична и по нея +0,01 °C е тройната точка на водата, а един градус деление е 1/273,16 част от температурната разлика между тройната точка на водата и абсолютната нула. Преди 1954 г.скалата е дефинирана с точката на замръзване на водата — 0 °C и точката ѝ на кипене — 100 °C при атмосферно налягане от 1 атмосфера (на ниво морско равнище).Температурна разлика от 1 °C по тази скала е равна на температурната разлика от 1 К, така че скалата по същество е еднаква с келвиновата скала, но е изместена с температурата, при която водата замръзва (273,15 K)

 

Фаренхайт (1724г.)

Даниел Габриел Фаренхайт (1686 ÷ 1736). немски физик
0 °F = -17.78 °C – най ниската измерена температура през зимата на 1708/1709г.
100 °F = 37.8 °C – нормалната температура на тялото на кон

 

Реомюр (1730г.)

Рене Реомюр (1683 ÷ 1757). френски естествоизпитател
откривател на спритния термометър.
0 °Re = 0 °C – температура на замръзване на водата
80 °Re = 100 °C – температура на кипене на водата
1 °R = 1,25 °C

 

Ранкин (1859г)

Уйлям Ранкин (1824 ÷ 1907). шотлански физик
0 °Ra = 0 K = -273.15 °C абсолютната нула”-възможно най-ниската температура.
Нараства с деления по скалата на Фаренхайт.

 

Планк

Важна температурна единица в теоретичната физика е температурата на Планк

 

Температурата на Планк:

plank (1 E30 K|1,41679 × 1032 K)

 

Любопитни факти

Някои интересни температурни стойности

Най-високата температура, създадена от човека, е около 10 трилиона K (която е сравнима с температурата на Вселената в първата секунда от създаването й) и е постигната през 2010 г. при сблъсъка на оловни йони, ускорени почти до скоростта на светлината. Експериментът е проведен с Големия адронен ускорител.

Най-високата теоретично възможна температура е температурата на Планк. По-висока температура не може да съществува, тъй като при тази температура всичко се превръща в енергия (всички субатомни частици се разпадат). Тази температура е приблизително равна на 1,41679(11)×1032 К.

Най-ниската температура, създадена от човека, е получена в 1995 г. от Ерик Корнел и Карл Уиман от Съединените щати по време на охлаждане на атомите на рубидий. Тя е над абсолютната нула с по-малко от 1 / 170 000 000 000 K (5,9 ×10-12 K).

57,78 °C Най-високата измерена температура на въздуха
−89,60 °C Най-ниската измерена температура на въздуха
36,5 °C Нормална температура на човешкото тяло
29,76 °C Температура на топене на галия
20 °C Нормална стайна температура
3,97 °C Температура на максимална плътност на водата
0,01 °C Тройна точка на водата
0 °C Точка на замръзване на водата
−17,78 °C Нула по скалата на Фаренхайт
−38,83 °C Тройна точка на живака
6000   К Температурата на повърхността на Слънцето