https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/05/project26-e1602170754162.png

Доставка на термодвойки и термосъпротивления

Title:

Description:

Доставка на термодвойки и термосъпротивления

в ТЕЦ ”Контур Глобал Марица изток” 3
project26-e1602170754162.png

Доставка на 650бр. термодвойки и термосъпротивления

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТЕЦ ”Контур Глобал Марица изток” 3
ДАТА
2019-2020
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Живко Желев, Георги Авджиев
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков