https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/10/project32-e1602170898819.png

Доставка на термо датчици и нивосигнализатори

Title:

Description:

Доставка на термо датчици и нивосигнализатори

в Баланс 2000 ЕООД
project32-e1602170898819.png

Доставка на термосъпротивления, термодвойки и нивосигнализатори за корабната индустрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Баланс 2000 ЕООД
ДАТА
2017-2020
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Йордан Димитров
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков