https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/05/project5-1.png

Ел.монтаж в ЕНЕЛ – ТЕЦ ”Марица изток” 3

Title:

Description:

Ел.монтаж в ЕНЕЛ – ТЕЦ ”Марица изток” 3

по Блок 1,2,3 и 4
CONTRACTOR
Siemens
DATE
2006-2009
PROJECT ACCEPTED BY
Jens Grunwald, Oliver Sawodni
project5-1.png

Участие в цялостната рехабилитация на Блокове 1, 2, 3 и 4 в част КИП. Монтаж на кабелни трасета, дърпане на кабели, свързване на кабели, изграждане на рами поставяне на съединителни кутии.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Сиеменс
ДАТА
2006-2009
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Йенс Грунвалд, Оливър Саводни
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTRACTORS' EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков