https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/04/project4-1.png

Фирмено калибриране на датчици за налягане и за температура

Title:

Description:

Фирмено калибриране на датчици за налягане и за температура

на Блок 1, 2, 3 и 4 в ENEL – ТЕЦ”Марица изток”3”
CONTRACTOR
TPP “ENEL Maritsa East” 3”
DATE
june 2006
PROJECT ACCEPTED BY
Michail Foster, manger
project4-1.png

Фирмено калибриране на 300бр. датчици за налягане и 250бр. датчици за температура на Блок 1,2,3 и 4 в ЕНЕЛ – ТЕЦ Марица изток 3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕНЕЛ – ТЕЦ ”Марица изток” 3”
ДАТА
юни 2006
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Майкъл Фостър, yправител
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTRACTORS' EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков