https://nakra.eu/wp-content/uploads/2009/08/project20.png

Изработка и монтаж на фланци

Title:

Description:

Изработка и монтаж на фланци

в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3
CONTRACTOR
ENEL Produzione
DATE
august 2009
PROJECT ACCEPTED BY
Horst Koneman
project20.png

Изработка и монтаж на фланци в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
„Енел Индженерия”
ДАТА
август 2009
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
Хорст Кьонеман
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTACTOR'S EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков