https://nakra.eu/wp-content/uploads/2020/05/project10.png

Цялостен електромонтаж на система за управление

Title:

Description:

Цялостен електромонтаж на система за управление

на верижна транспортна машина Transport craiwer G98000 – V 8129
CONTRACTOR
Sandwik
DATE
march 2008
PROJECT ACCEPTED BY
eng. Sabin Spahiev, Kristian Popovich
project10.png

Проекта включва монтаж на кабелни трасета, полагане на контролни и комуникационни кабели, монтаж и свързване на датчици, контрол на изолацията на жилата на всички положени кабели, изработка на кабелни разделки и подготовка на жилата за свързване, монтаж на щуцери и свързване на положените кабели съгласно проекта.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
САНДВИК
ДАТА
март 2008
ЛИЦА, ПРИЕЛИ ПРОЕКТА
инж.Сабин Спахиев, Кристиян Попович
ОЦЕНКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проекта е изпълнен съгласно заданието без забележки.
CONTRACTORS' EVALUATION
The project is completed according to the assignment without any remarks.
РАДНЕВО

Производствена база

+359 417 8-28-58

nakra@nakra.eu

nakrabg@gmail.com

РАДНЕВО, БЪЛГАРИЯ

ул. Митьо Станев №28


ЗА КОНТАКТИ


+ 359 887 336 336+ 359 887 41 51 08

Copyright ©2020 all rights reserved

изработен от Йордан Милков