Измерването на температура е едно от най-разпространените. То е водещо измерване  в енергетиката, машиностроене, леене на метали -стомана, алуминий, цинк, химическа промишленост, обработка на каучук, соларни и фотоволтаични инсталации.

 

Температурни сензори се използват още в  пещите , котлите за парно отопление, както и при нанасянето на различни видове защитни покрития.

   Както и във всеки бранш, така и при температурните измервания се използват специализирани термини. Това улеснява работата на специалистите, но се оказва, че в различните клонове на индустрията се е утвърдила и доста различна терминология. 

     Да започнем с понятието сензор, което се е наложи напоследък. Различните варианти използвани с приблизително едно и също значение са  датчик и чувствителен елемент. И респективно  термо сензор, термо датчика и термо чувствителен елемент. Като основни представители можем да посочим термодвойките, термосъпротивленията и биметалните чувствителни елементи.

 На много места тези  елементи се наричат общо термо сонда. Като понятието термо сонди обединява почти цялата група термо сензори, А подразделенията са корпус и чувствителен елемент. Някои от колегите използват и понятието трансмитер, което от английски означава преобразувател, а по същество термо сензорите са преобразуватели.

    За по-старите видове живачни, спиртни и биметални термометри няма наложили се други наименования.

   При помощните и доокомплектоващи елементи за понятието термоджоб се изпозват още и гилза, карман и от английски - термокладенец. Използва се и понятието бабишка, като елемент от монтажния комплект на някои температурни измервания.

  Горепосочените различни термини особено ярко изпъкват при съвместната ни работа с колеги от големи предприятия като АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2,  AES Марица изток 1 , КонтурГлобал Марица изток 3.

Накра ЕООД

nakra fonФирма “НАКРА“ е основана през 1990г. в гр.Раднево - центъра на Енергийния комплекс “Марица Изток“ и на около 20км. от всички електро централи и рудници намиращи се в него.

Основната дейност на фирмата е свързана с промишлената автоматика, Монтаж, Проектиране и Доставка на контролно измервателни прибори, кабели и оборудване. Извършваме цялостно изграждане и въвеждане в експлоатация на системи за автоматизация както и гаранционно и сервизно обслужване. От 2010г. прилагайки големия си опит в измерването на температура, започнахме и производство на температурни сензори за промишлеността .

Предлагаме почти всички основни видове и конструкции термодвойки и термосъпротивления. Партньори на “НАКРА” ЕООД са европейски и световни производители и доставчици на прибори и оборудване в областта на измерването на температура, налягане, разход и промишлена автоматика. Работим с фирми като PHOENIX CONTACT, WIKA, JUMO, OMRON, ASHCROFT, RITTAL, Schaider Elektric , TURCK, LAPP GROUP,SIEMENS и др. За периода от 2005 до 2009 година “НАКРА” ЕООД е един от двата подизпълнители на СИМЕНС – Германия по проекта за рехабилитация на ТЕЦ „Енел Марица изток 3” - част Автоматика. Работата по проекта включваше доставка и изтегляне на кабели, свързване на кабели , изграждане на кабелни трасета и монтаж на датчици за налягане и температура. Високите технологии и високото качество са приоритет за нас.

От 2004г. фирмата е внедрила и прилага Система за управление на качеството и притежава сертификат по ISO 9001:2008.,включително и за производство на температурни сензори. Температурни сензори, термокомпенсационни кабели, манометри и оборудване от “НАКРА“ работят повече от 15 години в ТЕЦ “Mарица изток” 2, ТЕЦ „Енел Марица изток 3”,АЕЦ – Козлодуй, ЛУКОЙЛ –Бургас, както и в новите „Контур глобал Марица Изток” 3 и AES – 3C Марица изток

Фирмата има изградена модерна технологична база в гр. Раднево. Тя разполага със закрита складова площ от 500м2, механична работилница и три лаборатории, оборудвани за изследвания, ремонт и фирмени проверки в областта на основните технологични измервания - температура, налягане и промишлена автоматика.

Добре организираното производство на температурни сензори е предпоставка за високото им качество и ниския срок на изработка достигащ до няколко часа за единични бройки. Целта ни е постигане на възможно най-висока степен на удовлетвореност на Клиента.

Top