Съвременните средства за промишлена автоматика отдавна се отличават с висока точност и надеждност.

Но при изграждане на системи за автоматизация и контрол надеждността на цялата система изключително много зависи и от монтажа на отделните елементи

(датчици, съединителни кутии, контролни кабели и т.н.) и от прилаганите стандарти.

Затова и всички водещи световни фирми имат разработени и прилагат много строги правила за монтаж на системите за автоматизация.

Във фирма „НАКРА”ЕООД имаме удоволствието вече четири години да сме партньори с фирма „SIEMENS” – Germany и чрез фирма „SIEMENS” България да монтираме техни системи за автоматизация и контрол, изграждани в „ЕНЕЛ – Марица изток”3.

Няма да скрия големите проблеми, които имахме в началото по изпълнението, изискванията на нашите партньори за качеството на монтажните работи.
Изискванията, които в повечето случаи, освен че граничеха с педантизъм, бяха издигнати в култ на религия.А за религията е известно, че само ако вярваме в нея, тогава се получава.Само с обучение не става.

Няколко според мен са ненаписаните правила, които нашите партньори от „SIEMENS” налагат.Пръвото правило е безкомпромисност към качеството на използваните при монтажа материали.Използват се такива само от фирми, доказали високото качество на продуктите си въвъ времето.

Един пример: И след четири години не сме забелязали ръжда по поцинкованите елементи, изграждащи кабелните пътища и помощните рами за датчици.А трябва да се добави и това, че става въпрос за съоръжения, работещи във въглищна електроцентрала с високо съдържание на сяра в използваното гориво.
Същото е отношението към качеството и на най-дребните елементи, детайли и материали, влагани при монтажните дейности.

Като второ правило трябва да извидим желанието и търпението да се обучават подизпълнителите как да реализират правилно и най-малките детайли в монтажната работа.Всъщност целта на това обучениесе свежда до това монтажникът да разбере, че няма маловажни детайли в неговата работа.
Третото правило за осигуряването на надежден монтаж е използването на необходимите стандартни инструменти и приспособления за всяка отделна монтажна операция.И в тази връзка сме изключително благодарни на колегите ни от SIEMENS, че още преди 3 години ни помогнаха да се разделим с разбирането, че “добрият монтажник може да се справи със всяка задача само с клещи и отверка”.

Наборът от съвременни инструменти и приспособления е задължителен за всеки, решил да осигури високо качество на монтаж на системите за промишлена автоматика.Като по наше мнение качеството на монтаж в голяма степен е пропорционално на качеството на използваните инструменти.Опита ни показва, че пестенето при закупуване на “жълти”, а не фирмени инструменти почти никога не води до желания икономически резултат.

Могат да се изведат и още правила за добър монтаж, но те както и гореспоменатите вече не са чужди на нашите колеги.

Мисля, че бранша на монтажниците в областта на автоматиката отдавна е изоставил руският тип монтаж ( който разбира се не във всичко беше лош) и се е насочил твърдо към съвременните монтажни технологии и критерии за качество.

Няма и сянка от съмнение, че качеството на монтиране на съвременните системи за автоматизация пряко влияе върху тяхната надеждност и експлоатационна годност, а изискванията към този вид дейност тепърва ще се повишават.