Съвременните средства за промишлена автоматика отдавна се отличават с висока точност и надеждност.

Но при изграждане на системи за автоматизация и контрол надеждността на цялата система изключително много зависи и от монтажа на отделните елементи

(датчици, съединителни кутии, контролни кабели и т.н.) и от прилаганите стандарти.

Затова и всички водещи световни фирми имат разработени и прилагат много строги правила за монтаж на системите за автоматизация.

Във фирма „НАКРА”ЕООД имаме удоволствието вече четири години да сме партньори с фирма „SIEMENS” – Germany и чрез фирма „SIEMENS” България да монтираме техни системи за автоматизация и контрол, изграждани в „ЕНЕЛ – Марица изток”3.

Няма да скрия големите проблеми, които имахме в началото по изпълнението, изискванията на нашите партньори за качеството на монтажните работи.
Изискванията, които в повечето случаи, освен че граничеха с педантизъм, бяха издигнати в култ на религия.А за религията е известно, че само ако вярваме в нея, тогава се получава.Само с обучение не става.

Няколко според мен са ненаписаните правила, които нашите партньори от „SIEMENS” налагат.Пръвото правило е безкомпромисност към качеството на използваните при монтажа материали.Използват се такива само от фирми, доказали високото качество на продуктите си въвъ времето.

Един пример: И след четири години не сме забелязали ръжда по поцинкованите елементи, изграждащи кабелните пътища и помощните рами за датчици.А трябва да се добави и това, че става въпрос за съоръжения, работещи във въглищна електроцентрала с високо съдържание на сяра в използваното гориво.
Същото е отношението към качеството и на най-дребните елементи, детайли и материали, влагани при монтажните дейности.

Като второ правило трябва да извидим желанието и търпението да се обучават подизпълнителите как да реализират правилно и най-малките детайли в монтажната работа.Всъщност целта на това обучениесе свежда до това монтажникът да разбере, че няма маловажни детайли в неговата работа.
Третото правило за осигуряването на надежден монтаж е използването на необходимите стандартни инструменти и приспособления за всяка отделна монтажна операция.И в тази връзка сме изключително благодарни на колегите ни от SIEMENS, че още преди 3 години ни помогнаха да се разделим с разбирането, че “добрият монтажник може да се справи със всяка задача само с клещи и отверка”.

Наборът от съвременни инструменти и приспособления е задължителен за всеки, решил да осигури високо качество на монтаж на системите за промишлена автоматика.Като по наше мнение качеството на монтаж в голяма степен е пропорционално на качеството на използваните инструменти.Опита ни показва, че пестенето при закупуване на “жълти”, а не фирмени инструменти почти никога не води до желания икономически резултат.

Могат да се изведат и още правила за добър монтаж, но те както и гореспоменатите вече не са чужди на нашите колеги.

Мисля, че бранша на монтажниците в областта на автоматиката отдавна е изоставил руският тип монтаж ( който разбира се не във всичко беше лош) и се е насочил твърдо към съвременните монтажни технологии и критерии за качество.

Няма и сянка от съмнение, че качеството на монтиране на съвременните системи за автоматизация пряко влияе върху тяхната надеждност и експлоатационна годност, а изискванията към този вид дейност тепърва ще се повишават.

Накра ЕООД

nakra fonФирма “НАКРА“ е основана през 1990г. в гр.Раднево - центъра на Енергийния комплекс “Марица Изток“ и на около 20км. от всички електро централи и рудници намиращи се в него.

Основната дейност на фирмата е свързана с промишлената автоматика, Монтаж, Проектиране и Доставка на контролно измервателни прибори, кабели и оборудване. Извършваме цялостно изграждане и въвеждане в експлоатация на системи за автоматизация както и гаранционно и сервизно обслужване. От 2010г. прилагайки големия си опит в измерването на температура, започнахме и производство на температурни сензори за промишлеността .

Предлагаме почти всички основни видове и конструкции термодвойки и термосъпротивления. Партньори на “НАКРА” ЕООД са европейски и световни производители и доставчици на прибори и оборудване в областта на измерването на температура, налягане, разход и промишлена автоматика. Работим с фирми като PHOENIX CONTACT, WIKA, JUMO, OMRON, ASHCROFT, RITTAL, Schaider Elektric , TURCK, LAPP GROUP,SIEMENS и др. За периода от 2005 до 2009 година “НАКРА” ЕООД е един от двата подизпълнители на СИМЕНС – Германия по проекта за рехабилитация на ТЕЦ „Енел Марица изток 3” - част Автоматика. Работата по проекта включваше доставка и изтегляне на кабели, свързване на кабели , изграждане на кабелни трасета и монтаж на датчици за налягане и температура. Високите технологии и високото качество са приоритет за нас.

От 2004г. фирмата е внедрила и прилага Система за управление на качеството и притежава сертификат по ISO 9001:2008.,включително и за производство на температурни сензори. Температурни сензори, термокомпенсационни кабели, манометри и оборудване от “НАКРА“ работят повече от 15 години в ТЕЦ “Mарица изток” 2, ТЕЦ „Енел Марица изток 3”,АЕЦ – Козлодуй, ЛУКОЙЛ –Бургас, както и в новите „Контур глобал Марица Изток” 3 и AES – 3C Марица изток

Фирмата има изградена модерна технологична база в гр. Раднево. Тя разполага със закрита складова площ от 500м2, механична работилница и три лаборатории, оборудвани за изследвания, ремонт и фирмени проверки в областта на основните технологични измервания - температура, налягане и промишлена автоматика.

Добре организираното производство на температурни сензори е предпоставка за високото им качество и ниския срок на изработка достигащ до няколко часа за единични бройки. Целта ни е постигане на възможно най-висока степен на удовлетвореност на Клиента.

Top