nakra naliagane

klapaniНакра ЕООД извършва проверка и настройка на предпазни клапани фланцови и с резба. Фирмата има разработена методика за проверка и настройка на предпазни клапани, която има за цел да осигури точност на изпитанието, проследяемост на резултатите и безопасна работа. След приключване на изпитанието се издава протокол за проверка и настройка на предпазния клапан.

Top