bg breadcrumb

pdf“Монтаж на разпалваща мазутна инсталация на Котел 1 в ТЕЦ ”Марица изток” 3" - август 2000

pdf“Температурен анализ на топлообменник на сероочистваща инсталация на Блок 8 в ТЕЦ„Марица изток”2 ЕАД" - април 2003

pdf„Проектиране, доставка и монтаж на система за автоматичен контрол в ENEL - ТЕЦ ”Марица изток” 3" - 2006

pdf“Фирмено калибриране на 300бр. датчици за налягане и 250бр. датчици за температура на Блок 1, 2, 3 и 4 в ENEL–ТЕЦ”Марица изток”3" - юни 2006 

pdf“Ел.монтаж по Блок 1,2,3 и 4 в ЕНЕЛ - ТЕЦ ”Марица изток” 3" - 2006-2009

pdf“Доставка на термодатчици” - май 2007

pdf"Монтаж на кабелни трасета, кабели и датчици на пречиствателна станция в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3" - август 2007

pdf“Доставка на термодатчици в ТЕЦ ”Марица изток” 2 ЕАД” - октомври 2007

pdf“Доставка на мантелни термодвойки в ТЕЦ ” ENEL Марица изток” 3” - януари 2008

pdf“Цялостен електромонтаж на система за управление на верижна транспортна машина Transport craiwer G98000 – V 8129” - март 2008

pdf“Електро-монтажни работи в ТЕЦ “Агиус Дмитриус” в Гърция" - април 2008

pdf“Доставка на термодатчици в ТЕЦ ”Марица изток” 2 ЕАД” - юни 2008

pdf“Доставка на температурни датчици в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - 2009

pdf“Помпена станция в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - май 2009

pdf“Модификация в мазутно стопанство в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - юни 2009

pdf“Отоплителна система на измерване на ниво в барабани в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - юни 2009

pdf“Анализатор за водород в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - юли 2009

pdf“Доставка и монтаж на 46 бр. мантелни термодатчици за Топлата кутия на Блок 20 в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - юли 2009

pdf“Доставка на микроманометър за ТЕЦ ”AES Гълъбово” - август 2009

pdf“Изработка и монтаж на фланци в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - август 2009

pdf“Изработка и монтаж на присъединителна арматура в ТЕЦ ”ENEL Марица изток” 3” - 2005-2009

pdf“Извършване на електромонтажни работи” - 2009-2010

pdf“Доставка на термодатчици в ТЕЦ ”Марица изток” 2 ЕАД” - август 2010

pdf“Изработка и доставка на 14бр. Пробовземачни устройства” - 2010

pdf"ТЕЦ” AES Марица изток 1" - 2011

pdf“Доставка на температурни сензори в ТЕЦ ”Контур Глобал Марица изток” 3 - 2011

pdf“Доставка на КИП оборудване в Мини Марица Изток" - 2011

Top