bg breadcrumb

 Измерването на температура е едно от най-разпространените. То е водещо измерване  в енергетиката, машиностроене, леене на метали -стомана, алуминий, цинк, химическа промишленост, обработка на каучук, соларни и фотоволтаични инсталации.

Съвременните средства за промишлена автоматика отдавна се отличават с висока точност и надеждност.

Но при изграждане на системи за автоматизация и контрол надеждността на цялата система изключително много зависи и от монтажа на отделните елементи

От няколко години фирма НАКРА предлага пълни аналози на температурни сензори произведени в чужбина, като успешно покрива все по-голяма част от този сегмент.

След близо четири години SIEMENS завърши проекта си по изграждане на цялостна система за автоматика в ТЕЦ “Енел Марица изток” 3, в рамките на рехабилитацията на централата.

news1В последното десетилетие се установи тенденция за унифициране на стандартите при производството на температурни сензори. Като водещи са термодвойки тип К и термосъпротивления Рt100. 

news2Температурните измервания са основна част от технологичните измервания, за това и сме свидетели на бурното им развитие през последните десет години.

На 31.05.2012г. НАКРА, гр. Раднево успешно сертифицира процеса производство на температурни сензори съгласно Стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008.

Top